🖼️ Dino Rush cho Android 1.4 Game Khủng long tinh nghịch siêu hài

🖼️
  • Phát hành: Bibi SmartGame Studio
  • Dino Rush là game vui về chú khủng long tinh nghịch. Nhiệm vụ của bạn là giúp chú khủng long nhỏ chạy qua dòng sông đầy cạm bẫy và tránh bị khủng long bạo chúa hung dữ bắt được.
  • android Version: 1.4