🖼️ Population: One Game Battle Royale thực tế ảo sống động

🖼️
  • Phát hành: BigBox VR
  • Chiến đấu tự do cùng đồng đội trong game Battle Royale thực tế ảo Population: One tương tự như với Dreadlands. Đây là trò chơi bắn súng sinh tồn với hệ thống chiến đấu theo chiều dọc mới lạ.
  • windows