🖼️ Dino Runner 3D cho Android 2.0 Game người chạy 3D vui nhộn

🖼️
  • Phát hành: BigBrother Studio
  • Nhân vật chính trong game Dino Runner 3D là một chú khủng long bằng thạch sẽ tự động chạy về phía trước, nơi bạn phải điều hướng nó chạy trên con đường đầy chướng ngại.
  • android Version: 2.0.2