🖼️ WinFF for Linux

🖼️
  • Phát hành: Bigg Matt
  • Bạn có thể sử dụng FFmpeg để chuyển đổi hàng loạt các tập tin âm thanh và video khác nhau đơn giản. Chỉ cần thêm file video hoặc audio bạn muốn chuyển đổi, chọn định dạng muốn xuất ra, chọn thư mục lưu tập tin, cài đặt chất lượng file xuất ra nếu muốn.
  • linux
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 4.030