🖼️ Swift Move cho iOS 3.2 Game trí tuệ gây nghiện trên iPhone/iPad

🖼️
  • Phát hành: Binh Huynh
  • Swift Move for iOS là tựa game trí tuệ giải đố nhẹ nhàng nhưng lại có khả năng gây nghiện trên iPhone, iPad, iPod Touch.
  • ios Version: 3.2