🖼️
  • Storyngton Hall cho Android Game match-3 kết hợp trang trí nhà
  • Trong game Storyngton Hall, bạn sẽ theo dõi câu chuyện của gia đình Green khi họ chuyển đến một biệt thự từ thời Recency đang rất cần được cải tạo. Mục tiêu của bạn là vượt qua câu đố match-3 và thiết kế ngôi nhà mơ ước của họ.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu