🖼️
  • BitRope Recorder Ghi âm và chuyển đổi âm thanh
  • BitRope Recorder là chương trình audio sử dụng để chuyển đổi âm thanh từ các nguồn như đĩa CD, DVD, băng, các buổi hòa nhạc trực tiếp, radio trực tuyến, trò chơi video...
  • Xếp hạng: 1 3 Phiếu bầu
🖼️
  • BitRope Download Manager Lite 1.4.0.0
  • Một công cụ quản lý tải về với nhiều tính năng và tùy chọn giúp bạn nhanh chóng tải về các file video và âm thanh yêu thích hay tải file từ RapidShare hay Megaupload...
  • Xếp hạng: 5 4 Phiếu bầu