🖼️
  • Video Snapshot Wizard
  • Không chỉ giúp bạn chụp được những bức hình ưa thích trong file video, Video Snapshot Wizard 3.2 (VS) còn hỗ trợ bạn xuất thành phẩm dưới dạng ảnh động (.gif) và dạng ảnh được lồng ghép bởi nhiều ảnh thu nhỏ.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • 123 AVI to GIF Converter 3.2
  • 123 AVI to GIF Converter giúp bạn chuyện một đoạn Video thành ảnh động (*.GIF) một cách dễ dàng và nhanh chóng.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu