🖼️
  • Slideshow Magic
  • Slideshow Magic Phần mềm trình chiếu này cho phép người dùng có thể lưu lại các trình chiếu giống như video theo bất kì định dạng nào tương thích với QuickTime...
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Font Pilot for Mac
  • Font Pilot cho phép bạn tìm duyệt toàn bộ folder font chữ không được cài đặt với hiển thị xem trước...
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • File Sheriff
  • Quản lý các file với Finder trong Mac OS X có thể giúp bạn tới thời điểm này. File Sheriff là ứng dụng file dành cho Mac OS X...
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu