🖼️
  • Global XP Mod Mod chia sẻ XP với bạn bè
  • Global XP Mod bổ sung block mới vào Minecraft, cho phép người chơi chia sẻ XP với bạn bè. XP Block có chức năng rất đơn giản, đó là cho và nhận XP giữa người chơi trong cộng đồng Minecraft.
  • Xếp hạng: 2 · 15 Phiếu bầu