🖼️ LockMagic 6.0 Nén và mã hóa file

🖼️
  • Phát hành: Blackout
  • LockMagic là một tiện ích cho phép người dùng có thể truy cập và chia sẻ các file mã hóa bằng cách sử dụng địa chỉ email – không cần nhớ mật khẩu hay phải ghi chúng ra.
  • windows Version: 6.0
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 310