🖼️ Tales Of Glory Game chiến tranh thời Trung Cổ kịch tính

🖼️
  • Phát hành: BlackTale Games
  • Tales Of Glory là game mô phỏng chiến tranh lấy bối cảnh thời Trung Cổ, thiết lập một tiêu chuẩn mới cho thể loại cận chiến bằng cách kết hợp các trận đấu quy mô lớn với lối chơi một đấu nhiều người.
  • windows