🖼️
  • BleachBit Công cụ dọn dẹp hệ thống
  • BleachBit 4.0 là công cụ dọn dẹp hệ thống, giúp loại bỏ những file rác, file tạm ra khỏi ổ đĩa để giải phóng không gian lưu trữ. BleachBit loại bỏ file cache trình duyệt nhằm tăng tốc lướt web lên đáng kể.
  • Xếp hạng: 4 4 Phiếu bầu