🖼️ Blisk 0.59 Trình duyệt tối ưu cho nhà phát triển website

🖼️
  • Phát hành: Blisk browser
  • Blisk là trình duyệt web dựa trên Chromium với các công cụ cần thiết để phát triển web. Blisk giúp bạn cùng lúc vừa xây dựng vừa kiểm thử phiên bản website cho điện thoại và máy tính để bàn.
  • windows Version: 0.59.2490.71
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 490