🖼️ Clarify 1.2 Ứng dụng chụp ảnh màn hình

🖼️
 • Phát hành: Blue Mango Learning Systems
 • Clarify là một ứng dụng gọn nhẹ được thiết kế đặc biệt để giúp bạn chụp ảnh màn hình, kết hợp nhiều ảnh chụp và áp dụng các thao tác chỉnh sửa dễ dàng.
 • windows Version: 1.2.6

🖼️ ScreenSteps

🖼️
 • Phát hành: Blue Mango Learning Systems
 • ScreenSteps là ứng dụng hệ thống đơn giản, giúp người sử dụng thêm ảnh minh họa vào quá trình giao tiếp...
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 357

🖼️ ScreenSteps for Mac OS X 2.7 Chụp ảnh màm hình kèm chú thích

🖼️
 • Phát hành: Blue Mango Learning Systems
 • ScreenSteps - ứng dụng hệ thống đơn giản, giúp người sử dụng thêm ảnh minh họa vào quá trình giao tiếp...
 • mac Version: 2.7
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 175