🖼️ AppGuard 4.1 Chặn ứng dụng độc hại và nguy hiểm

🖼️
  • Phát hành: Blue Ridge Networks
  • AppGuard là một giải pháp mạnh mẽ giúp người dùng bảo vệ máy tính của mình chống lại virus và phần mềm độc hại. Nó sẽ ngăn chặn các mối đe dọa tấn công từ trên mạng mà các sản phẩm bảo mật khác thường bỏ qua, thậm chí cả lỗi zero-day.
  • windows Version: 4.1.45.1
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Tải về
  • Lượt tải: 164