🖼️ Bongo Cat cho Android 1.8 Tạo beat nhạc bằng nhiều nhạc cụ

🖼️
  • Phát hành: BlueManFive
  • Bongo Cat là một ứng dụng tạo beat nhạc cho bạn tạo ra các giai điệu khác nhau từ một loạt nhạc cụ như đàn ghita, đàn hạc, Ukulele... và cả tiếng Meow của chú mèo Bongo Cat nổi tiếng.
  • android Version: 1.8