🖼️ Counter-Strike: Source CS Beirut II Bản đồ hỗ trợ chơi game Counter-Strike

🖼️
  • Phát hành: Bluestrike McQueen
  • Đây là map có thể hỗ trợ số lượng người chơi khủng khiếp, 64 người chơi, thật khó tin phải không? Và địa điểm là khu phố của Beirut...
  • windows
  • Đánh giá: 247
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 121.529