🖼️ Blumind 1.3 Phần mềm vẽ sơ đồ tư duy

🖼️
 • Phát hành: Blumind
 • Một bản đồ tư duy thường bao gồm các từ ngữ, ý tưởng, nhiệm vụ hoặc nhiều thứ khác được liên kết và sắp xếp xung quanh một từ khóa ở trung tâm.
 • windows Version: 1.3.21.1
 • Đánh giá: 10
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 19.874

🖼️ Blumind Portable 3.2 Xây dựng bản đồ tư duy

🖼️
 • Phát hành: Blumind
 • Một bản đồ tư duy thường bao gồm các từ ngữ, ý tưởng, nhiệm vụ hoặc nhiều thứ khác được liên kết và sắp xếp xung quanh một từ khóa ở trung tâm.
 • windows Version: 3.2
 • Đánh giá: 65
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 61.301