🖼️ Avorion Beta 1.3 Game sinh tồn trong vũ trụ rộng lớn

🖼️
  • Phát hành: Boxelware
  • Avorion mang đến trải nghiệm sinh tồn trong không gian, đậm chất khoa học viễn tưởng; nơi bạn được khám phá, xây dựng, chiến đấu, giao thương và khai thác tài nguyên giá trị.
  • windows Version: Beta 1.3.6