🖼️
  • Boxer Calendar cho Android

    Ứng dụng lịch làm việc trên Android
  • Boxer Calendar là ứng dụng lịch làm việc miễn phí cho các thiết bị Android 4.1 trở lên. Ngoài hỗ trợ xem lịch và ghi chú sự kiện cho từng ngày cụ thể, Boxer Calendar còn cho phép người dùng chia sẻ thông tin cho bạn bè đang sử dụng dịch vụ email Boxer ngay trong ứng dụng.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️