🖼️ Học tiếng Đức cho Android 14.1 Kỹ năng học tiếng Đức giao tiếp

🖼️
 • Phát hành: Bravolol
 • "Học tiếng Đức" gồm hơn 800 cụm từ và từ vựng thường dùng tiếng Đức dành cho người đi du lịch và người mới học.
 • android Version: 14.1.0
 • Đánh giá: 11
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.824

🖼️ Learn Korean cho Android Từ điển từ vựng và cụm từ Hàn - Việt

🖼️
 • Phát hành: Bravolol
 • Từ điển Learn Korean Phrases bao gồm hơn 800 cụm từ và từ vựng dành cho dân du lịch và những người mới bắt đầu học tiếng Hàn.
 • android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 51

🖼️ Learn Korean Phrases & Words cho iOS 11.0 Học từ và cụm từ tiếng Hàn hiệu quả

🖼️
 • Phát hành: Bravolol
 • Dễ dàng học các cụm từ hoặc từ vựng tiếng Hàn, nói tiếng Hàn đầy tự tin với ứng dụng Learn Korean Phrases & Words.
 • ios Version: 11.0

🖼️ Học tiếng Anh cho Android Phần mềm học tiếng Anh miễn phí

🖼️
 • Phát hành: Bravolol
 • "Học tiếng Anh" gồm hơn 800 cụm từ và từ vựng thường dùng tiếng Anh dành cho người đi du lịch và người mới học.
 • android
 • Đánh giá: 57
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 20.838

🖼️ Học tiếng Trung cho iOS 11.0 Phần mềm học tiếng Trung miễn phí

🖼️
 • Phát hành: Bravolol
 • "Học tiếng Trung" gồm hơn 800 cụm từ và từ vựng thường dùng tiếng Trung dành cho người đi du lịch và người mới học.
 • ios Version: 11.0
 • Đánh giá: 41
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 11.127

🖼️ Học tiếng Trung for Android 10.0 Kỹ năng học tiếng Trung giao tiếp

🖼️
 • Phát hành: Bravolol
 • "Học tiếng Trung" 10.0 gồm hơn 800 cụm từ và từ vựng thường dùng tiếng Trung dành cho người đi du lịch và người mới học
 • android Version: 10.0
 • Đánh giá: 64
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 11.786

🖼️ Học tiếng Anh cho iOS 11.0 Ứng dụng học tiếng Anh

🖼️
 • Phát hành: Bravolol
 • "Học tiếng Anh" gồm hơn 800 cụm từ và từ vựng thường dùng tiếng Anh dành cho người đi du lịch và người mới học.
 • ios Version: 11.0
 • Đánh giá: 19
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.967

🖼️ Sổ tay cụm từ cho iOS 6.3 Phần mềm học đa ngoại ngữ

🖼️
 • Phát hành: Bravolol
 • Ứng dụng sổ tay cụm từ này chứa hơn 800 cụm từ và từ vựng thông dụng. Bạn sẽ thấy nó hữu ích khi bạn đi du lịch, khi bạn gặp gỡ với bạn bè quốc tế, khi bạn phải xử lý các tình huống khẩn cấp, và nhiều tình huống khác nữa.
 • ios Version: 6.3.1
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 200

🖼️ Sổ tay cụm từ cho Android 7.2 Phần mềm học đa ngoại ngữ

🖼️
 • Phát hành: Bravolol
 • Ứng dụng sổ tay cụm từ này chứa hơn 800 cụm từ và từ vựng thông dụng. Bạn sẽ thấy nó hữu ích khi bạn đi du lịch, khi bạn gặp gỡ với bạn bè quốc tế, khi bạn phải xử lý các tình huống khẩn cấp, và nhiều tình huống khác nữa.
 • android Version: 7.2.1
 • Đánh giá: 23
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 879