🖼️
  • Dragon Skies for iOS Game thế giới loài rồng trên iPhone/iPad
  • Dragon Skies là trò chơi mô phỏng hấp dẫn dành cho iPhone, iPod, iPad. Nhiệm vụ của bạn trong trò chơi là xây dựng và phát triển môi trường sống cho những chú rồng để chúng sống, phát triển và sinh sản, trong khi đào tạo chúng mạnh mẽ hơn mỗi ngày.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu