🖼️
  • iTunes Duplicate Song Manager Hỗ trợ quản lý thư viện nhạc
  • Người dùng máy tính cài đặt và sử dụng iTunes để quản lý thư viện nhạc của mình chắc sẽ khó tránh khỏi trường hợp thư viện nhạc iTunes do quá nhiều các file nhạc mà nó trở nên lộn xộn và khó quản lý, điều này sẽ làm xuất hiện nhiều tập tin âm thanh trùng
  • Xếp hạng: 5 · 1 Phiếu bầu
🖼️
  • iTunes Duplicate Song Manager 0.8.2 for Mac
  • Người dùng máy tính cài đặt và sử dụng iTunes để quản lý thư viện nhạc của mình chắc sẽ khó tránh khỏi trường hợp thư viện nhạc iTunes do quá nhiều các file nhạc mà nó trở nên lộn xộn và khó quản lý, điều này sẽ làm xuất hiện nhiều tập tin âm thanh trùng
  • Xếp hạng: 1 · 1 Phiếu bầu