🖼️
 • Distortit Tạo hiệu ứng ảnh vui nhộn
 • Bạn muốn tạo hiệu ứng ảnh vui nhộn để trêu bạn bè, người thân… hay đơn giản chỉ dành cho riêng mình. Nếu sử dụng các phần mềm chỉnh sửa ảnh chuyên dụng quá phức tạp với bạn, hãy thử sử dụng Distortit.
 • Xếp hạng: 4 16 Phiếu bầu
🖼️
 • Cryptonomy 1.1
 • Cryptonomy là công cụ đơn giản, dễ sử dụng được thiết kế để giúp bạn mã hóa văn bản của bạn nhanh chóng và dễ dàng. Ứng dụng này có thể chấp nhận cả hai dạng RichText Format (RTF) và Unicode/Plain Text
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • FolderSynca 1.0
 • FolderSynca là một ứng dụng dễ sử dụng được thiết kế để so sanh các tập tin trong thư mục được lựa chọn và, được dựa trên các tiêu chuẩn, sao chép các tập tin giữa các thư mục để duy trì các tập tin gần đây.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • pixsCompiler 1.5
 • Một phần mềm cho phép người dùng kết hợp một số hình ảnh vào một file ảnh duy nhất với nhiều tùy chọn do người dùng chỉ định...
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Multi Image DownLoader 1.2.3.3
 • Một ứng dụng dễ sử dụng cho phép bạn tải về các hình ảnh trên Google Images mà không cần phải tìm kiếm qua nhiều trang để lấy ảnh gốc...
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • DragTargets 1.1
 • DragTargets là một chương trình nhỏ dễ sử dụng được thiết kế để giúp bạn truy cập vào các thư mục nhanh chóng...
 • Xếp hạng: 4 3 Phiếu bầu