🖼️ Wear Speaker cho Android 5.5 Kích hoạt loa ngoài Android từ đồng hồ thông minh

🖼️
  • Phát hành: Bright Owusu-Amankwaa
  • Wear Speaker for Android là ứng dụng hữu ích cho phép bật loa ngoài của smartphone từ đồng hồ thông minh Smartwatch để bạn có thể trả lời và nghe điện thoại mà không cần phải cầm thiết bị lên mỗi khi có cuộc gọi đến.
  • android Version: 5.5