🖼️ Podium for PowerPoint 1.7 Add in cho PowerPoint

🖼️
  • Phát hành: BrightSlides
  • Podium là một add in hữu ích dành cho PowerPoint, được tạo ra với mục đích giúp người dùng thiết kế những trình chiếu PowerPoint tuyệt đẹp bằng cách sử dụng các template và background có sẵn.
  • windows Version: 1.7.4.0
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Tải về
  • Lượt tải: 236