🖼️
🖼️
  • IELTS Word Power cho Android Bài tập luyện từ vựng IELTS trên Android
  • IELTS Word Power là bộ sưu tập hơn 100 câu hỏi về từ vựng IELTS, đặc biệt hữu ích với các sĩ tử chuẩn bị bước vào kỳ thi lấy chứng chỉ trong thời gian tới. Đây là một ứng dụng được phát triển bởi British Council (Hội đồng Anh) và miễn phí sử dụng.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • Big City for Android Học tiếng Anh bằng video
  • Big City giống như một game trí tuệ hơn là một chương trình học tập thuần túy. Bởi phần mềm này sẽ đưa người học đến Luân Đôn và theo dõi cuộc sống thường ngày của một nhóm công dân tại quán cafe Tony.
  • Xếp hạng: 4 21 Phiếu bầu
🖼️
Có tất cả 24 phần mềm.