🖼️ Mavis Beacon Teaches Typing Platinum 20 Kỹ năng đánh máy 10 ngón tay

🖼️
  • Phát hành: Broderbund
  • Mavis Beacon Teaches Typing Platinum là phần mềm luyện gõ 10 ngón hiệu quả và miễn phí trên máy tính. Bạn có thể làm chủ bàn phím máy tính với Mavis Beacon Free chỉ sau 2 tuần tập luyện.
  • windows Version: 20
  • Đánh giá: 27
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 24.603