🖼️ Braaains Xây dựng đội quân zombie

🖼️
 • Phát hành: Broken Bulb Studios
 • Braaains là trò chơi hành động thú vị cho người sử dụng Facebook, nơi bạn có thể xây dựng một đội quân zombie tuyệt vời, thâu tóm một nhóm zombie và chiến đấu với bạn bè của mình.
 • web
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 199

🖼️ Ninja Warz Xây dựng đội quân Ninja

🖼️
 • Phát hành: Broken Bulb Studios
 • Ninja Warz là trò chơi chiến đấu thú vị cho người sử dụng Facebook. Nhiệm vụ của người chơi là xây dựng một đội quân Ninja và tham gia vào các cuộc chiến thú vị với bạn bè, kẻ thù từ khắp mọi nơi trên thế giới.
 • web
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 339