🖼️ Rise of Legions Early Access Game chiến thuật thả quân đặc sắc

🖼️
  • Phát hành: Broken Games
  • Rise of Legions là game chiến thuật thả quân nhịp độ nhanh, dễ chơi nhưng khó chinh phục. Nếu bạn muốn chơi game luyện não bộ thì Rise of Legions là lựa chọn rất đáng thử.
  • windows Version: Early Access