🖼️ Red Hot Vengeance 1.1 Game sát nhân báo thù

🖼️
  • Phát hành: Bros Before Giraffes
  • Red Hot Vengeance là game hành động bắn súng đẫm máu với góc nhìn từ trên xuống giúp bạn bao quát toàn bộ thế giới game.
  • windows Version: 1.1.1