🖼️ AccessEnum 1.32 Theo dõi thiết lập bảo mật cho hệ thống file

🖼️
  • Phát hành: Bryce Cogswell
  • AccessEnum là công cụ hỗ trợ người sử dụng theo dõi toàn bộ các thiết lập bảo mật cho hệ thống file và Registry của họ nhằm phát hiện ra những lỗ hổng an ninh đồng thời khóa quyền truy cập mỗi khi cần thiết.
  • windows Version: 1.32
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 584