🖼️ Btaskee cho iOS 2.5 Dịch vụ gọi giúp việc nhà trên iPhone/iPad

🖼️
  • Phát hành: bTaskee Company Limited
  • bTaskee là ứng dụng giúp việc nhà theo giờ đầu tiên ở Việt Nam. Ứng dụng là cầu nối giữa người giúp việc với các khách hàng có nhu cầu dọn dẹp nhà cửa.
  • ios Version: 2.5.0

🖼️ BTaskee cho Android 2.5 Ứng dụng tìm người giúp việc nhà theo giờ tốt nhất

🖼️
  • Phát hành: bTaskee Company Limited
  • Bạn là một người bận rộn? Bạn đang có nhu cầu dọn dẹp nhà cửa mà chưa có thời gian rãnh để làm thì hãy dùng thử ứng dụng bTaskee.
  • android Version: 2.5.0