🖼️ Flock for Android 1.1 Lưu trữ ảnh trực tuyến trên Android

🖼️
 • Phát hành: Bump Technologies
 • Flock for Android là ứng dùng giúp tìm kiếm các bức ảnh bạn đã chụp cùng bạn bè và người thân trong gia đình, cũng như mang tất cả các bức ảnh từ điện thoại của từng người vào một album chia sẻ duy nhất.
 • android Version: 1.1.0

🖼️ Bump for iOS 3.5 Chia sẻ hình ảnh và thông tin liên lạc

🖼️
 • Phát hành: Bump Technologies
 • Sử dụng Bump để chia sẻ thông tin liên lạc và hình cách bằng cách đơn giản là chạm hai điện thoại với nhau.
 • ios Version: 3.5.12
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.851

🖼️ Flock for iOS Ứng dụng quản lý album ảnh chia sẻ cho iPhone

🖼️
 • Phát hành: Bump Technologies
 • Flock for iOS là ứng dụng gộp toàn bộ ảnh riêng lẻ và ghép thành một album ảnh chia sẻ.
 • ios
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 88