🖼️ Bunkr Online Ứng dụng tạo slide thuyết trình trực tuyến miễn phí

🖼️
  • Phát hành: Bunkr
  • Bunkr Online là ứng dụng tạo slide trình chiếu miễn phí trực tuyến với giao diện tương tác khá đẹp, tuy ít màu sắc nhưng lại hấp dẫn bởi tính năng và các hiệu ứng chuyển mục hiện đại.
  • web
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Truy cập
  • Lượt tải: 67