🖼️ Burst for iOS 4.0 Chia sẻ video chuyên nghiệp cho iPhone/iPad

🖼️
  • Phát hành: Burst IT
  • Burst for iOS mang đến cho người dùng một trải nghiệm ứng dụng chia sẻ video đơn giản, thú vị và hoàn toàn miễn phí trên các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch.
  • ios Version: 4.0