🖼️
🖼️
  • Delta Phần mềm dự toán
  • Delta là phần mềm dự toán do Công ty Cổ phần Tin học và Viễn thông Delta phát triển. Với giao diện thân thiện, dễ sử dụng, cung cấp đầy đủ tính năng phục vụ công tác lập dự toán, quyết toán và đấu thầu.
  • Xếp hạng: 3 85 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️