🖼️ 3S - Phần mềm quản lý bán hàng

🖼️
  • Phát hành: Công ty TNHH Đông Giản
  • Phần mềm quản lý Bán Hàng do Công ty TNHH Đông Giản phối hợp cùng các chuyên gia CNTT xây dựng và phát hành.Hệ phần mềm được xây dựng bằng ngôn ngữ Visual Basic tiên tiến.
  • windows
  • Đánh giá: 4
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Tải về
  • Lượt tải: 4.229