🖼️ Heretic Operative Game chiến thuật nhập vai đặc sắc

🖼️
  • Phát hành: C Prompt Games
  • Heretic Operative là boardgame độc đáo kết hợp giữa phong cách chiến thuật và nhập vai, lấy cảm hứng từ loạt game cùng loại như Pandemic, Arkham Horror và Talisman.
  • windows