🖼️
  • Sonar Producer Edition

    Công cụ soạn nhạc
  • Sonar là một trong ba phần mềm soạn nhạc thông dụng nhất trên PC hiện nay. Sonar hơn Cubase/Nuendo ở những điểm sau: các FX plugins có thể thay đổi vị trí trước sau bằng cách kéo và thả (drag and drop).
  • Xếp hạng: 4 17 Phiếu bầu