🖼️ War of Rights Game chiến tranh Hoa Kỳ chân thực

🖼️
  • Phát hành: Campfire Games
  • War of Rights là game mô phỏng chiến tranh nhiều người chơi có quy mô lớn, bao gồm các trận chiến 150 người với bối cảnh Nội chiến Hoa Kỳ trong Chiến dịch Maryland tháng 9/1862.
  • windows