🖼️ SURV1V3 Game bắn súng diệt zombie thực tế ảo

🖼️
  • Phát hành: Candymakers
  • So với các game cùng dòng, SURV1V3 là phiên bản game FPS phong cách kinh dị sinh tồn độc lạ, được thiết kế tối ưu cho thiết bị thực tế ảo.
  • windows