🖼️ CardPresso 1.4 Phần mềm thiết kế và in thẻ cho doanh nghiệp

🖼️
  • Phát hành: CardPresso
  • CardPresso là phần mềm thiết kế thẻ và in thẻ chuyên nghiệp. Đây là phần mềm chuyên dụng cho việc phát hành và in ấn thẻ bằng máy in thẻ nhựa Evolis với cách sử dụng tương đối dễ dàng.
  • windows Version: 1.4.79
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Tải về
  • Lượt tải: 1.157