🖼️
  • CardRecovery

    Khôi phục dữ liệu trong thẻ nhớ
  • CardRecovery là phần mềm giúp bạn khôi phục dữ liệu, giúp bạn phục hồi ảnh số, khôi phục dữ liệu dù file đó đã bị xóa hay phương tiện lưu trữ đã bị hỏng hoặc bị format.
  • Xếp hạng: 4 74 Phiếu bầu