🖼️ Caribu cho Android 3.8 Ứng dụng video call tương tác cho trẻ em

🖼️
  • Phát hành: Caribu
  • Caribu cho phép bố mẹ tổ chức các cuộc gọi video với con cái của mình, cung cấp cho chúng một nền tảng tương tác, nơi chúng có thể đọc, vẽ, và học cùng nhau trong thời gian thực.
  • android Version: 3.8.4

🖼️ Caribu cho iOS 3.8 Ứng dụng video call tương tác cho trẻ em

🖼️
  • Phát hành: Caribu
  • Caribu giúp các cuộc gọi video gia đình trở nên khó quên nhờ các tính năng tương tác, giáo dục và giải trí.
  • ios Version: 3.8.3