🖼️
🖼️
  • App Protector Lite For Android

    Bảo vệ ứng dụng
  • App Protector Lite là công cụ bảo vệ quyền riêng tư cho thiết bị Android. Ứng dụng này có thể khóa bất kỳ ứng dụng nào trên điện thoại: SMS, Message, Gmail, Photo, Gallery, Market.
  • Xếp hạng: 4 3 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • SMS Cleaner Free for Android

    Xóa tin nhắn SMS
  • SMS Cleaner Free có thể tìm kiếm và xóa một tự động vài message theo từ khóa, thời gian hoặc liên lạc. Đây là ứng dụng cần thiết cho bất kì người nào với message không hạn chế.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu