🖼️ iTunesControl

🖼️
 • Phát hành: Carson Morrow
 • Plugin miễn phí dành cho iTunes: iTunesControl cho phép bạn có thể nâng cấp các tính năng của iTunes bằng cách thêm các tính năng còn thiếu...
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 587

🖼️ Portable iTunesControl

🖼️
 • Phát hành: Carson Morrow
 • Portable iTunesControl là một ứng dụng nhẹ cho phép bạn quản lý thư viện âm nhạc của bạn với các tổ hợp phím nóng mà bạn chọn.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 844