Carthago Software, was founded in 1998 by André Santos. We are focused exclusively on providing high-quality software for the Windows operating system, targeting both casual and power users, as well as computer programmers.

🖼️ Twistpad 2.4 Công cụ chỉnh sửa mã nguồn

🖼️
 • Phát hành: Carthago Sofware
 • Twistpad là một công cụ chỉnh sửa văn bản và bộ mã đa chức năng có thể sử dụng cho một số nhiệm vụ khác nhau và hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình (HTML, ASP, XML, C++, Pascal,...).
 • windows Version: 2.4
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 70

🖼️ MemInfo 3.32 SR2 Theo dõi mức độ sử dụng bộ nhớ

🖼️
 • Phát hành: Carthago Sofware
 • MemInfo là một tiện ích cho phép bạn theo dõi việc sử dụng bộ nhớ máy tính và hỗ trợ tối ưu hóa hiệu suất máy tính.
 • windows Version: 3.32 SR2
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 80

🖼️ AeroBlend 1.6 Thay đổi màu ứng dụng theo màu hình nền

🖼️
 • Phát hành: Carthago Sofware
 • AeroBlend là một tiện ích cho phép tự động điều chỉnh bộ màu Windows để khớp với hình nền hiện tại. Phần mềm này cung cấp một số tùy chọn trực quan cho phép người dùng máy tính mọi trình độ đều có thể sử dụng.
 • windows Version: 1.6
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 114

🖼️ DeskTask 1.3 SR1 Quản lý email, lịch, công việc

🖼️
 • Phát hành: Carthago Sofware
 • Bên cạnh chức năng chính là quản lý email, Outlook còn có hai chức năng hữu ích khác là lịch và công việc cũng được rất nhiều người dùng đánh giá cao.
 • windows Version: 1.3 SR1
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.378

🖼️ Find Favorites 3.11 Quản lý các tập tin yêu thích

🖼️
 • Phát hành: Carthago Sofware
 • Find Favorites là một chương trình miễn phí cho phép bạn tìm kiếm trong phần Favorites của Internet Explorer, tìm kiếm cả phần mô tả và địa chỉ website.
 • windows Version: 3.11
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 639