🖼️ CASIO ClassPad cho Android 1.0 Siêu máy tính ClassPad cho Android

🖼️
 • Phát hành: CASIO COMPUTER
 • CASIO ClassPad cho Android là phiên bản di động của siêu máy tính bỏ túi ClassPad trên Google Play.
 • android Version: 1.0.6

🖼️ BABY-G Connected cho Android 1.1 Kết nối đồng hồ BABY-G với điện thoại Android

🖼️
 • Phát hành: CASIO COMPUTER
 • BABY-G Connected cho Android là ứng dụng cá nhân cơ bản dùng để kết nối và giao tiếp với đồng hồ thông minh CASIO được bật Bluetooth (R) v4.0.
 • android Version: 1.1

🖼️ G-SHOCK Connected cho Android 1.8 Kết nối đồng hồ G-SHOCK với điện thoại Android

🖼️
 • Phát hành: CASIO COMPUTER
 • G-SHOCK Connected cho Android là ứng dụng cá nhân cơ bản dùng để kết nối và giao tiếp với đồng hồ đeo tay CASIO được bật Bluetooth (R) v4.0.
 • android Version: 1.8.1

🖼️ BABY-G Connected cho iOS 1.1 Kết nối đồng hồ CASIO BABY-G với iPhone

🖼️
 • Phát hành: CASIO COMPUTER
 • Bạn có thể kết nối các mẫu đồng hồ CASIO dòng BABY-G với iPhone của mình với ứng dụng BABY-G Connected cho iOS, để sử dụng các tính năng của đồng hồ ngay trên thiết bị iOS.
 • ios Version: 1.1

🖼️ G-SHOCK Connected cho iOS 1.8 Ứng dụng kết nối đồng hồ CASIO với thiết bị iOS

🖼️
 • Phát hành: CASIO COMPUTER
 • G-SHOCK Connected for iOS cho phép bạn kết nối đồng hồ thông minh CASIO với thiết bị iOS qua Bluetooth, để sử dụng và điều chỉnh mọi chức năng của đồng hồ trên iPhone/iPad của mình.
 • ios Version: 1.8.1

🖼️ CASIO WATCH+ cho iOS 3.2 Kết nối đồng hồ Casino với iPhone

🖼️
 • Phát hành: CASIO COMPUTER
 • CASIO WATCH+ cho iOS là ứng dụng kết nối đồng hồ CASIO với thiết bị iOS qua Bluetooth, cho phép bạn điều chỉnh mọi chức năng trên đồng hồ một cách chính xác bằng cách sử dụng iPhone của mình.
 • ios Version: 3.2.2

🖼️ CASIO WATCH+ cho Android 3.2 Kết nối đồng hồ Casio với điện thoại Android

🖼️
 • Phát hành: CASIO COMPUTER
 • CASIO WATCH+ là ứng dụng cơ bản để kết nối và giao tiếp giữa smartphone Android với đồng hồ thông minh Casio thông qua Bluetooth v4.0, cho phép điều chỉnh mọi thứ trên đồng hồ thông qua điện thoại.
 • android Version: 3.2.1(0806A)